555สแลนกรองแสง พลาสติกปูบ่อ ท่อพีอีเกษตร

แสลนกรองแสง


ภายใต้ยี่ห้อ 555 แสลนกรองแสง
ผลิตจากเมล็ดพลาสติกคุณภาพ เกรด A
เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานหลากหลายประเภท
อาทิเช่น  งานก่อสร้าง  ห้องกันฝุ่น  ห้องฟิตเนส
โรงงาน  ลานจอดรถ  เรือนเพาะต้นไม้
เรือนเพาะเลี้ยงสัตว์

555sunshade-net_greenslan_black_slan

จำหน่ายทั้งแบบม้วน และแพก

สั่งซื้อ สอบถาม ติดต่อฝ่ายขาย
ภาคอีสาน : 083-577-7697
ภาคเหนือ : 091-803-3228
ภาคใต้ :  083-005-0821
ภาคกลาง : 095-650-2555

พลาสติก PE สำหรับปูบ่อ


นำไปใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ บ่อเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา
เลี้ยงกุ้ง ปลูกพันธุ์ไม้น้ำ บ่อเก็บน้ำ บ่อหมักปุ๋ย บ่อแก๊สชีวภาพ
เลี้ยงไส้เดือน ทำโรงเรือนหรือปูหน้าดินกำจัดวัชพืช
มีแบบชนิดใส และ สีดำ
หน้ากว้างสูงสุด 4 เมตร  ความหนาตั้งแต่ 0.08  ถึง 0.15

plastic_sheet_black_300_micron02

plastic_sheet_black_300_micron01
สั่งซื้อ สอบถาม ติดต่อฝ่ายขาย
ภาคอีสาน : 083-577-7697
ภาคเหนือ : 091-803-3228
ภาคใต้ :  083-005-0821
ภาคกลาง : 095-650-2555

ท่อ PE (BB) สำหรับงานเกษตร
ท่อ PE เกษตร เหมาะกับการใช้ในงานเกษตรกรรมงานสวน งานพืชไร่
น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน มีท่อขนาดตั้งแต่ 16 มม – 110 มม
ขนาดพิเศษ สำหรับติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย (ติดต่อฝ่ายขาย)
pe_pipe02555sunshade-net_pe_pipe

ขนาด ท่อ PE
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่อม้วน
(เมตร)
อัตรา
ทนแรงดัน
16   มิลลิเมตร 175 เมตร / 200 หลา 4 บาร์
20   มิลลิเมตร 175 เมตร / 200 หลา 4 บาร์
25   มิลลิเมตร 175 เมตร / 200 หลา 4 บาร์
16   มิลลิเมตร 200 เมตร 4 บาร์
20   มิลลิเมตร 200 เมตร 4 บาร์
25   มิลลิเมตร 200 เมตร 4 บาร์
32   มิลลิเมตร 100 เมตร 6 บาร์
40   มิลลิเมตร 100 เมตร 6 บาร์
50 มิลลิเมตร 100 เมตร 6 บาร์
63 มิลลิเมตร 100 เมตร 6 บาร์
110 มิลลิเมตร 6 เมตร  บาร์