เทปน้ำหยด ตราต้นไม้

เทปน้ำหยด   โปรโมชั่น 10 ม้วน แถม 1 ม้วน
ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดเวลา
ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย
ราคาถูก ลงทุนน้อย ได้ผลผลิตสูง
พืชเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เทปน้ำหยด กว้าง x ยาว
ระยะห่าง 30 ซม.x 1,000ม.  โปรโมชั่น 10 ม้วน แถม 1 ม้วน
ระยะห่าง 20 ซม.x 1,000ม.  โปรโมชั่น 10 ม้วน แถม 1 ม้วน

 บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821