สายยางฟ้า ตารางขนาด น้ำหนัก

สายยางฟ้า ตารางขนาด น้ำหนัก สายยาง
water_hose

บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

สายยางฟ้า 100M/ม้วน
 1/2 นิ้ว (4หุน) 12กก 2.3มม
 5/8 นิ้ว (5หุน) 17กก 2.5มม
 3/4 นิ้ว (6หุน) 24กก 2.8มม
 1 นิ้ว ยาว50 เมตร 22กก 4มม
สายยางฟ้าในดำ 100M/ม้วน
 5/8 นิ้ว (5หุน) 19กก 2.5มม