สายยางดูด ตารางขนาด น้ำหนัก

สายยางดูด ตารางขนาด น้ำหนัก
water_hose

บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

ท่อดูด 12M 24M
 1 นิ้ว 4.2กก 8.4กก
 1 1/4 นิ้ว(1นิ้ว2หุน) 6กก 12กก
 1 1/2 นิ้ว(1นิ้วครึ่ง) 7.5กก 15กก
 2 นิ้ว 11กก 22กก
 3 นิ้ว 20กก 40กก
 4 นิ้ว 32กก