พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน  โปรโมชั่น 50 ม้วน แถม 2 ม้วน


√  เหมาะกับเกษตรอินทรีย์
 ใช้คลุมหน้าดิน คลุมแปลงเกษตร
√  ควบคุมอุณหภูมิภายในดิน
√  ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝน

ขนาดพลาสติกคลุมดิน
กว้าง 80 ซม.X 400 ม.   โปรโมชั่น 50 ม้วน แถม 2 ม้วน
กว้าง 1 ม.X 400 ม.   โปรโมชั่น 50 ม้วน แถม 2 ม้วน
กว้าง 1.5ม.X 400 ม.   โปรโมชั่น 50 ม้วน แถม 2 ม้วน
กว้าง 2 ม.X 400 ม.   โปรโมชั่น 50 ม้วน แถม 2 ม้วน

 บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821