ถุงขยะ ตรากรีน Green

ถุงขยะ ทุกขนาด บรรจุห่อละ 30กก  
สะดวก  ใช้ง่าย  ดึงใช้ทีละใบ
บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

ขนาดถุงขยะ จำนวนถุงต่อแพก
20 นิ้วx30 นิ้ว แพกละ 24 ใบ
24 นิ้วx28 นิ้ว แพกละ 22 ใบ
25 นิ้วx28 นิ้ว แพกละ 23 ใบ
28 นิ้วx36 นิ้ว แพกละ 23 ใบ
30 นิ้วx40 นิ้ว แพกละ 10 ใบ
36 นิ้วx45 นิ้ว แพกละ  6 ใบ